Měření termokamerou a analýza staveb

video : rodinný dům
Analýza staveb po i před realizací
Konzultace telefonicky i e-mailem
Osobní prohlídky objektů po celý rok

tel. 606 873 777
 

Deset let termovizní praxe - pomáháme řešit tepelné mosty, plísně, úniky tepla, zateplení.

Realizováno více jak 500 projektů.

 

Pokračujeme se slevou na měření          do konce ledna 2019

rodinný dům  původní cena: 2.150kč.......akce cena 1.950kč

bytový dům /4-6 bytů/   původní cena:   4.500kč......akce cena 4.350kč

panelový dům /více jak 6 bytů/ původní cena:  5.500kč......akce 5.350kč

v ceně :

* prohlídka objektu z exterieru i interieru, pořízení snímků 20/30 kusů

* konzultace k předpokládaným a nalezeným tepelným mostům na místě

* zpracování snímků a zaslání zprávy s výsledky měření v elektronické podobě

* písemné návrhy řešení k odstranění úniků tepla apod. v přiložené zprávě

kontrolní měření sleva 30% z ceny měření

možnost platba fakturou splatnost 10 dnů

k ceně přičtěte cestovné 5kč/1km tam a zpět

Cestovné měřeno ze Strážnice nebo ze Šardic /uveďte u objednávky/.

 

INFORMACE, OBJEDNÁVKY A KONZULTACE

 

               606 873 777 

KOMPLETNÍ  CENÍK  MĚŘENÍ  TERMOKAMEROU   ZDE >>>

 

 

Fotografie z realizovaných měření     ZDE >>>

                                

 

           Nemůžete vyřešit problém, pokud ho neodhalíte !!!                

                      Teplo uniká až ze 70% bytů.

  Úniky tepla z bytových domů , rodinných domů i bytů v panelových domech odhalí termokamera– pracuje na principu bezkontaktního měření povrchu materiálů .            

Termokamera  lokalizuje zjevná i skrytá místa úniku tepla, která vznikají jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků , nedodržením technologických postupů při osazování oken a dveří, při zateplení půd apod.

Měření  provádíme dle možností zákazníka v raních hodinách /v cca 5-8 hod/ nebo večerních /v cca 16-24 hod/ , prohlídka trvá dle velikosti objektu a požadavků zákazníka cca 1-2 hodiny . Běžný RD 1 hodinu , prohlídka v exterieru , následně v interieru , pořízení snímků cca 10-20ks dle potřeby a požadavku zákazníka .  

 

CO  MĚŘÍME  ?

• rodinné  domy

• bytové  domy , panelové domy

• byty v panelových domech

• objekty před kolaudací nebo před rekonstrukcí či zateplením 

• objekty po rekonstrukci a zateplení /kontrola kvality provedených prací/

• chladící a otopné soustavy , cisterny , čerpadla

• elektrorozvaděče , solární panely , solární elektrárny

• veškeré obecní a firemní objekty , sklady , továrny , školy , zdravotnická zařízení

Součástí měření je poradenská činnost stavebního technika   

 

 

 TERMOAKTIVNÍ  STĚRKA

 Co je termoaktivní stěrka, jaké je její použití a význam. Aplikace provedené v minulých letech přinášejí praktické poznatky. Jaký je její přínos při sálavém vytápění. Systém se snadnou aplikací, úsporný při realizaci i během užívání. 

 

 

Termosnímky termoaktivní stěrky Aero-therm , sledujeme postupně na snímcích hlavní vlastnost termoaktivní stěrky , t.j. teplo jen v min. míře přijímá konstrukce , max. teploty je vyzářeno opět do prostoru . Ideální pro řešení ostění , betonových překladů , chladných nadezdívek a pod.

Aero-therm1.pdf

 

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

 

Jedná se o zjednodušený výpočet, který však nelze přímo použít pro konstrukce s tepelnými mosty, pro které obvykle dává příliš příznivé (nebezpečné) výsledky. Podrobnosti najdete vpodmínkách pro použití výpočtu (úvod nápovědy), kde je také uveden vhodný způsob stanovení ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti λev nestejnorodých vrstev (s tepelnými mosty), který umožní přibližné použití tohoto zjednodušeného výpočtu i pro konstrukce s tepelnými mosty. Nápověda obsahuje také tepelné odpory při přestupu tepla pro jednotlivé uspořádání konstrukcí.

Celý článek zde

 

Zjednodušený výpočet potřeby tepla na vytápění a tepelných ztrát obálkou budovy

 

On-line kalkulačka úspor zde

 

Návrh obvodové stěny s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem

 

Při návrhu vnější obalové konstrukce je třeba sledovat a splnit nejenom požadavky na součinitele prostupu tepla, ale také požadavky na vnitřní povrchové teploty a kondenzaci v konstrukci.

Požadavky tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 (2007)
  • Součinitel prostupu tepla
  • Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
  • Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce
  • Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce

Celý článek zde

 

Predikční metoda ke stanovení vzduchové neprůzvučnosti dřevěné stropní konstrukce s viditelnými trámy

 

Datum: 30.1.2012  |  Autor: Ing. Jaroslav Vychytil, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Thákurova 7, 166 29 Praha 6  |  Recenzent: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

Poslední dobou roste obliba konstrukcí na bázi dřeva. Většinu parametrů lze v projektové fázi vypočítat podle známých postupů, ale u akustiky je problém s výpočtem hodnot vzduchové neprůzvučnosti právě u dřevěných konstrukcí, neboť existují pouze metody ke spolehlivému určení neprůzvučnosti konstrukcí na silikátové bázi. V tomto příspěvku je uvedena možná výpočtová metodika sloužící ke stanovení vzduchové neprůzvučnosti dřevěné stropní konstrukce s viditelnými trámy.

Celý článek zde

 

Diskusní téma: Úvod

Datum 07.06.2014
Vložil Helena
Titulek Obecně o termovizním měření

Prosím zde můžete zahájit diskuzi o Vašich zkušenostech s termovizním měřením nebo pokládat dotazy. Děkuji, Helena.

 

Kontakt

Ing.Peterková Helena

pet.helena@seznam.cz

696 13 Šardice 441

606 873 777

Vyhledávání

TOPlist
TOPlist

spolupracující weby

23.06.2014 19:55

Termoaktivní stěrka 3003

Termoaktivní stěrka 3003 Skládá se z pojiva a přibližně 90% skleněných mikrokuliček od společnosti 3M. Díky těmto skleněným kuličkám má stěrka i v 1mm vynikající vlastnosti (1mm² obsahuje až 5000 mikrokuliček). Protože jsou skleněné kuličky duté, v podstatě tak aplikujete na zeď 1mm vzduchu. PROČ...
18.06.2014 11:18

Reklamace s dodavatelskou firmou vyřídíme za Vás

Zavedená advokátní kancelář JUDr. Miroslava Chovance s praxí v oboru v délce 23 let působí ve Veselí nad Moravou a ve Strážnici.     Naše advokátní kancelář se specializuje zejména na oblasti občanského, rodinného, družstevního a obchodního práva. Nezastupujeme klienty v...

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode